contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Verluiden van een overledene

Verluiden bij overlijden.

De buurpligten (eischen), dat de naaststen der geburen zich op den eersten morgen, nadat iemand overleden is, naar de kerk begeven, om door klokkengelui de geheele gemeente met het plaats hebbende sterfgeval bekend te maken, en den doode, gelijk het genoemd wordt, te verluiden

In verschillende boeken en naslagwerken wordt melding gemaakt van het verluiden van overledenen. 

Uit bovenstaande tekst valt op te maken dat het bekend maken van een sterfgeval door het ontbreken van communicatiemiddelen anders gebeurde dan nu.

Ook al is dit lang niet bij iedereen bekend en met de huidige communicatiemiddelen niet meer nodig, toch wordt in de gemeente Tubbergen dit oude gebruik in ere gehouden. 

Omdat de toren bij de Pancratius basiliek  van de burgerlijke gemeente is, worden de klokken van die toren geluid bij een overlijden.

Toen in 2014 de klokken en de toren van de Pancratius basiliek gerenoveerd werden en er dus niet geluid kon worden, werd de kerkenraad van de protestantse gemeente Tubbergen gevraagd of de klok van de protestantse kerk deze taak tijdelijk kon overnemen.  Inmiddels is deze taak weer overgenomen door de gemeentetoren.

Bij het overlijden van een lid van onze kerkelijke gemeente zal de predikant, zodra hij daarvan op de hoogte is gebracht, dat doorgeven aan de koster van de Pancratiuskerk.

Als het overlijden voor half elf bekend is bij de koster zal om elf uur ’s ochtends de klok geluid worden, als het overlijden later bekend wordt, zal de klok de volgende dag om elf uur geluid worden.