contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 
Agenda

Vacature predikant M/V

Binnenkort wordt onze predikant Henrik Marsman 70 jaar. Volgens de regels van de Protestantse Kerk mag een predikant dan niet langer aan een Gemeente verbonden blijven.

De Kerkenraad heeft inmiddels een Beroepingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie, onder leiding van Henk Wessels, is voor onze gemeente op zoek naar een nieuwe dominee.

De beroepingscommissie bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter:                                         Henk Wessels

Namens de kerkenraad:              Charlotte Prins, Henk Peddemors, Helma Holsbrink

Gemeenteleden:                           Jan Schipper, Marjan Hendriksen, Robert Rotmensen

 

Op 19 maart 2017 is de gemeente hierover geïnformeerd en zijn de gemeenteleden gevraagd aan te geven wat zij belangrijke kwaliteiten vinden van de nieuw te beroepen predikant.

Met de adviezen van de gemeenteleden in handen heeft de beroepingscommissie een advertentie met profielschets opgesteld. Nadat deze aan de kerkenraad is voorgelegd voor instemming is de advertentie aangeboden aan PKN Nederland de webredactie@protestantsekerk.nl en aan de redactie van “Woord en weg”. Kandidaten kunnen tot 30 mei 2017 reageren.