contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Tarieven rouw- en trouwdiensten

Tarieven met ingang van 28 juni 2016

Rouwdiensten in Tubbergen of Bruinehaar (zelfstandig kerklid: leeftijd vanaf 20 jaar)

Kerkleden   € 380,-- voor gebruik kerk incl. koster/organist/eigen predikant (of predikant kleine ring)(betreft 1 dagdeel)

Kerkleden krijgen een korting op dit bedrag middels de kerkbalans-bijdrage van de afgelopen 2 jaar, met een maximum korting van  € 200,--

 

Toelichting

Stel kerkbalans-bijdrage € 25 per jaar en niet begraven in Tubbergen, dan kost de  rouwdienst € 380 – 2x € 25 = € 330.

Stel kerkbalans-bijdrage € 150 per jaar en niet begraven in Tubbergen, dan kost de rouwdienst € 380 – € 200 (2x € 150, maar maximaal € 200) = € 180.

Stel graf op begraafplaats Tubbergen,( dan is kerkbijdrage voorgaande 2 jaren, indien van toepassing, al aangepast) kost de rouwdienst € 180.

Predikant van elders moet men zelf betalen (reken op een tarief van minimaal € 300 + reiskosten)

                               

Niet leden € 500,-- voor gebruik kerk incl. koster (betreft 1 dagdeel)

Orgel mag alleen bespeeld worden door eigen organisten PG Tubbergen

 

Rouwdienst elders door onze predikant bij kerklid wordt €  300 + reiskosten berekend.

Kerkleden krijgen een korting op dit bedrag middels de kerkbalans-bijdrage van de afgelopen 2 jaar, met een maximum korting van  € 100,--.

 

Huwelijksdiensten in Tubbergen of Bruinehaar (zelfstandig kerklid: leeftijd vanaf 20 jaar)

Kerkleden  € 380,-- voor gebruik kerk incl. koster/organist/ eigen predikant/huwelijksbijbel (of predikant kleine ring) (betreft 1 dagdeel)

Kerkleden krijgen een korting op dit bedrag middels de kerkbalans-bijdrage van de afgelopen 2 jaar, met een maximum korting van  € 200,--

 

Predikant van elders moet men zelf betalen (reken op een tarief van  minimaal € 300 + reiskosten)

 

Niet leden € 500,-- voor gebruik kerk incl. koster (betreft 1 dagdeel)

Orgel mag alleen bespeeld worden door eigen organisten PG Tubbergen

Huwelijksdienst elders door onze predikant bij kerklid wordt €  300 + reiskosten berekend.

Kerkleden krijgen een korting op dit bedrag middels de kerkbalans-bijdrage van de afgelopen 2 jaar, met een maximum korting van  € 100,--.

 

Kerkleden

Degene die in de ledenadministratie (LRP) van de Protestantse Gemeente Tubbergen als ACTIEF lid staan ingeschreven en financieel bijdragen met de actie Kerkbalans.

 

Dagdeel

Voor de verhuur is de dag ingedeeld in de volgende dagdelen: ochtend (8.00-12.00 uur),

middag (13.00-18.00 uur) en avond (19.00-23.00 uur)

 

Liturgieën

De kosten voor de liturgieën worden doorberekend.

 

Collecte

Het collecteren tijdens een rouw- en trouwdienst voor een goed doel, dient door de familie zelf afgehandeld (collecteren en overmaken) te worden.

 

Administratiekosten

Voor het opmaken van de facturen wordt  € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Opmerkingen

Waarin niet is voorzien beslissen de kerkrentmeesters (eventueel in overleg met kerkenraad).

Vastgesteld op 1-6-2016 door de kerkrentmeesters Prot. Gem. Tubbergen.

(accoord kerkenraad 27-6-2016)