contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Tarieven rouw- en trouwdiensten

Tarieven Bijzondere diensten Protestantse Gemeente Tubbergen

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven die door de Protestantse Gemeente Tubbergen gehanteerd worden bij bijzondere diensten.

De beschreven tarieven gelden per 1 december 2020 en zijn van toepassing op de gebouwen die behoren aan de Protestantse Gemeente Tubbergen.

 

Voor vragen over de beschikbaarheid en mogelijkheden van de ruimten kunt u contact opnemen met de beheerders van De Delle via telefoonnummer: 06-23053881

Frougje Willems                               (werkdagen ma-di-wo-za)

Carla Huzen                                       (werkdagen do-vr-za)

 

De predikant is de bereiken op telefoonnummer: 06-17080673

ds. Esther Scheer-Weijenberg     (werkdagen ma-di-wo-do)

 

De pastoraal werker is te bereiken op telefoonnummer: 0546-625108

ds. Joke Berkhout                            (wisselende werkdagen)

 

Algemene bepalingen:

 • Onder leden wordt verstaan: ‘zij die in de ledenadministratie (LRP) van de Protestantse Gemeente Tubbergen als lid staan ingeschreven en financieel bijdragen met de Actie Kerkbalans’. Bij een huwelijksdienst geldt dat een van beiden lid dient te zijn van de Protestantse Gemeente Tubbergen.
 • Voor de verhuur is de dag ingedeeld in de volgende dagdelen: ochtend (8.00-12.00 uur), middag (13.00-18.00 uur) en avond (19.00-23.00 uur).
 • Voor het opmaken van de facturen wordt  € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Als er een collecte voor een goed doel gehouden wordt in een rouw- of trouwdienst dient men zelf het bedrag naar het bestemde doel over te maken. 
 • Waarin niet is voorzien, beslist de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tubbergen

Huwelijksdienst Protestantse Gemeente Tubbergen

 

Algemene tarieven

Predikant                                                                                                          €             (niet-leden 

Voorgaan in de huwelijksdienst, voorbereiding dienst en opstellen van liturgieboekje

Organist                                                                                                             € 

Huur kerkzaal Protestantse Gemeente Tubbergen                                   € 

Inclusief verwarming, gebruik audiomiddelen, twee maal klokluiden

Koster                                                                                                                 €

Kerkzaal is niet te huur zonder koster

Extra zalen beschikbaar bij > 200 aanwezigen                                           €             (consistoriezaal)

                                                                                                                           €              (grote zaal)

Audioverbinding is aanwezig, videoverbinding is beschikbaar via externe partner

Extra menskracht bij diensten> 200 aanwezigen                                       €              (consistoriezaal)

                                                                                                                           €               (grote zaal)

 

 

Opmerkingen

 • Wanneer een trouwdienst plaatsheeft binnen de Protestantse Gemeente Tubbergen ontvangt het bruidspaar van de gemeente een huwelijksbijbel (NBV) en –kaars.
 • In verband met de beschikbaarheid van de predikant en het kerkgebouw dient men tijdig (bij voorkeur 6 maanden voor de beoogde datum) contact op te nemen met de predikant en beheerder van De Delle
 • Indien men voorkeur geeft aan een andere predikant of muzikale begeleiding of de dienst vindt plaats op een andere locatie, dan geschiedt dit in overleg met de kerkenraad. De eventuele extra kosten die hier mee verbonden zijn, zijn voor eigen rekening.
 • In principe mag het orgel alleen bespeeld worden door organisten van de Protestantse Gemeente Tubbergen. Wanneer men een andere organist verkiest, gebeurt dit in overleg. 
 • De drukkosten van de liturgieboekjes zijn voor eigen rekening.

Afscheidsdienst vanuit Protestantse Gemeente Tubbergen

 

Afscheidsdienst in Protestantse kerk

Predikant                                                                                                         €              (niet leden: € )

Voorgaan in de afscheidsdienst, voorbereiding dienst en opstellen van liturgieboekje

Organist                                                                                                            € 

Huur kerkzaal Protestantse Kerk Tubbergen:                                            €

Inclusief verwarming, gebruik audio-middelen, één gedachteniskaars en klokluiden

Koster                                                                                                               €

Kerkzaal is niet te huur zonder koster

Extra ruimte bij > 200 aanwezigen                                                              €               (consistoriezaal)

                                                                                                                          €               (grote zaal)

Audioverbinding is aanwezig, videoverbinding is beschikbaar via externe partner

Extra menskracht bij uitvaarten > 200 aanwezigen                                 €               (consistoriezaal)

                                                                                                                          €               (grote zaal)

 

Afscheidsdienst in aula uitvaartcentrum of crematorium

Bij een afscheidsdienst in de aula van een begraafplaats of crematorium worden alleen de kosten voor de predikant in rekening gebracht. Bij gebruik van een aula of crematorium in de regio Twente worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Indien de wens is dat de predikant na een afscheidsdienst in het kerkgebouw ook aanwezig is bij een  plechtigheid in de aula van het crematorium wordt hiervoor eveneens € in rekening gebracht. 

 

Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Tubbergen heeft de beschikking over een eigen begraafplaats. De tarieven kunt u vinden in een afzonderlijk document.

PKN-Tubbergen: Algemene informatie begraafplaats

 Voor andere begraafplaatsen kunnen wij geen prijsopgaven maken of afspraken vastleggen.

 

Koffietafel in De Delle

Het is mogelijk na afloop van de uitvaart een koffietafel te houden in De Delle. Hiervoor zijn twee ruimten beschikbaar: de consistoriezaal en de grote-zaal. De kosten hiervoor worden door St. De Delle in rekening gebracht.

 

Opmerkingen:

 • Het tijdstip van de uitvaart wordt altijd vastgesteld in overleg met predikant en koster.
 • Indien men de voorkeur geeft aan een andere predikant of organist/muzikale begeleiding, geschiedt dit in overleg. De hieraan verbonden (extra) kosten zijn voor eigen rekening.
 • De kosten van pastorale zorg door predikant of kerkelijk werker rondom overlijden worden voor leden niet in rekening gebracht.
 • Liturgieboekjes worden via de uitvaartonderneming gedrukt en gefactureerd.
 • Voor uitvaarten buiten de regio Twente wordt door de kerkenraad een bedrag vastgesteld afhankelijk van de afstand en de tijdsbelasting.

Gebruik opbaarruimte, familiekamer en aula

De Protestantse Gemeente Tubbergen heeft de beschikking over een aula, bestaande uit opbaarruimte en familiekamer. De aula heeft een eigen entree aan de achterzijde van het gebouw. De nabestaanden krijgen de beschikking over een sleutel zodat zij zelf toegang hebben tot de familiekamer en op ieder gewenst moment in de aula terechtkunnen. De kosten voor het opbaren zijn inclusief een moment van condoleance. De aula staat iedereen ter beschikking.

 

Kosten gebruik aula

 

Eerste dag:                                         € 150,00 (leden)                              € 175,00 (niet-leden)

Ieder volgende dag:                         € 125,00 (leden)                              € 150,00 (niet-leden)

 

Wanneer er gelijktijdig twee condoleances plaatsvinden, kan de consistorie voor een tweede opbaring en condoleance gebruikt worden. In dit geval geldt hetzelfde tarief als beschreven.

 

Overige ruimten

Indien er voor de condoleance extra ruimte nodig is, staat de consistorie ter beschikking voor € 50,00. (Niet-leden €100,00)

Het is ook mogelijk om de kerkzaal te gebruiken voor condoleren en afscheidnemen. Naast de kosten voor gebruik aula wordt dan voor leden een bedrag van €200,00 (€150,00 huur kerkzaal + €50,00 koster) in rekening. Voor niet-leden geldt een bedrag van €350,00 (€300 huur kerkzaal + €50,00 koster).

Deze ruimten kunnen alleen verhuurd worden als de beschikbaarheid het toelaat! Bovendien dient u er rekening mee te houden dat De Delle een multifunctioneel gebouw is en op hetzelfde moment in gebruik kan zijn door kerkelijke gemeente, verenigingen en koren.  (Dit geldt niet voor de aula, omdat deze afgescheiden is van de andere zalen.)

 

Het Dorpshuis van Bruinehaar is geen eigendom van de Protestantse Gemeente Tubbergen. Informatie over gebruik van het gebouw en tarieven kunnen bij de stichting Dorpshuis Bruinehaar worden opgevraagd. Facturering wordt ook door deze stichting verzorgd.