contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Schenking in de vorm van Periodieke Gift

Schenking in de vorm van een Periodieke Gift

Het kan financieel interessant zijn om uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk in de vorm van een Periodieke Gift te doen, in het verleden ook wel genoemd een notariële schenking. In dat geval is er namelijk geen sprake van een maximumbedrag voor de aftrekbaarheid van deze gift.

Hoe werkt een deze schenking?
U verplicht zich gedurende een periode van tenminste vijf jaar een bepaald bedrag te schenken aan de kerk. Eigenlijk vult u dan voor een periode van vijf jaar het formulier van de Actie Kerkbalans in. Dat betekent niet dat deze actie de komende vijf jaar uw deur voorbijgaat. U kunt op het formulier echter invullen dat u de bijdrage al hebt toegezegd bij overeenkomst Periodieke Gift.

Wat is het voordeel?
Met een overeenkomst Periodieke Gift hoeft u bij de fiscale aftrek geen rekening te houden met de niet-aftrekbare ondergrens en ook de maximumgrens geldt niet meer. Deze vorm van schenken is vooral interessant voor degenen die jaarlijks niet boven de niet-aftrekbare ondergrens uit komen of  voor hen die een relatief hoog bedrag aan giften per jaar hebben en daardoor boven de zogenaamde 10%-grens uitkomen. Met deze overeenkomst Periodieke Gift krijgt u dan meer belasting terug dan zonder deze overeenkomst.

ANBI
Protestantse Gemeente Tubbergen valt onder de PKN en is een algemeen nut beogende instelling. Zie www.pkn-tubbergen.nl/page/college-van-kerkrentmeesters-a

Voor meer informatie over deze vorm van schenken kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerkrentmeesters, de heer G. Ranter, telefoon 0546 - 62 45 68, email-adres Gert Ranter

De overeenkomsten voor de Periodieke Gift zijn verkrijgbaar op het kerkelijk buro.

Charlotte Prins en Zwaantje Nobbenhuis zijn daar op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur aanwezig (tel 0546-657224, email: kerkrentmeesters@pkn-tubbergen). De overeenkomst kan ook worden gedownload van de website van de PKN.

de link is: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Modelovereenkomst-periodieke-gift-Kerkelijke-gemeente.pdf