contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Predikanten PKN Tubbergen

De geschiedenis van de Hervormde Gemeente Tubbergen gaat terug tot de roerige tijden van de reformatie in de 16e eeuw. De jaartallen van de predikantenborden boven de zij-ingang van de kerk getuigen hiervan. De hervorming komt in Twente moeizaam tot stand. Na aanvankelijk in de R.-K. Pancratiuskerk gekerkt te hebben, wordt in 1810 een zgn. Waterstaatskerkje gebouwd. De thans onder monumentenzorg staande kerk wordt 3 maart 1811 ingewijd. Uit de R.-K. kerk mochten de Hervormden de roerende goederen meenemen o.a. de in 1519 van Franse kalksteen gemaakte preekstoel en het uit 1789 stammende orgel. De kleine Hervormde gemeente - in 1810 maar 68 leden en in 1850 nog maar 6 Hervormde gezinnen gaat een moeilijke tijd tegemoet. Ze zweeft op de rand van het bestaansminimum. In dit verband moet de naam genoemd worden van de strijdbare ds. R. Hattink, die de gemeente van 1841 tot 1896 heeft gediend.

In de oudejaarsavonddienst van 1852 preekt hij over Matteus 8:25: "Heere, help ons wij vergaan!". Deze tekst is letterlijk van toepassing op de gemeente en luidt het begin van een ommekeer in. Met de oprichting van een steunfonds - de fundatie voor de Hervormden in Tubbergen krijgt de gemeente meer grond onder de voeten en begint een langzame maar gestage groei. De bijbeltekst is opgenomen in het kerkzegel en prijkt boven de voordeur van de Hervormde pastorie.

Sinds 1602 hebben 23 predikanten de Hervormde Gemeente te Tubbergen gediend. (Tijdens het 12-jarig bestand, van 1609-1621, was overeengekomen, dat plaatselijk de pastor van de ene kerk tevens ook 6

pastor van de andere zou zijn, zodat pastoors tevens dominee waren en omgekeerd. Dat heeft de historische waardering van sommige pastores bemoeilijkt.

1602-1604 Christiaan Elstroth

1626-1633 Rudolph ten Ham

1634-1637 Daniël Bokelman

1637-1674 Henricus Bokelman

1675-1698 Gerhardus Potholt

1699-1756 Wolterus Dull

1756-1761 Wolterus Dull (kleinzoon van de vorige)

1763-1803 Jan Meiling

1797-1832 Hendrik Leonard Donckermann (eerst adjunct)

1833-1836 Hendrik Tanner

1836-1840 Anne Gerhard Johannes Eliza Hesselink

1841-1896 Reinier Hattink

1897-1909 Pieter Jacob van der Muelen

1910-1914 Abraham Rutger Rutgers

1914-1924 Daniël Christiaan Goedhart

1925-1928 Theodorus Christiaan Vriezen

1928-1952 Hendricus Janzen

1953-1960 Minne Koopmans

1960-1967 Dirk Albertus ten Haaft

1967-1973 Berend Jan Bannink

1974-1988 Alexander Willem Frederik Waardenburg

1990-1995 Johannes van Baardwijk

1996-2004 Ypke Johan Hulstijn

2004-2010 Gert Jan Lambers Heerspink
 
2011-2017  Hendrik Marsman
 
2018-          Esther Scheer-Weijenberg