contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 
Agenda

21 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

21 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: 'Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, 'In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?' en 'Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?'

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten. 

 Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Tijd en plaats:

Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur

(N.B. Aanvankelijk was 23 mei gecommuniceerd, maar vanwege het gebruik van De Delle als stembureau is uitgeweken naar een andere datum.)

De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673