contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Geef indicatie kerkbalans 2020

Geef indicatie kerkbalans 2020

HOEVEEL MOET IK GEVEN VOOR KERKBALANS 

Hieronder willen we je graag wat richtlijnen geven over de hoogte van je vrijwillige bijdrage. Niet dat we over je portemonnee willen beslissen, maar meer als hulp om na te denken over de hoogte van je bijdrage. We hebben allemaal verschillende inkomsten en omstandigheden. Iemand die veel heeft, kan veel geven; iemand die minder heeft, kan minder geven. Dat noemen we geven naar draagkracht of geven naar vermogen. We vragen je een eerlijk antwoord te geven op de vraag wat jouw bijdrage naar draagkracht kan zijn.

Allereerst

Vaak wordt uitgegaan van 1-2% van het netto inkomen bij een modaal tot hoger inkomen. Maar als je minder of veel minder inkomen hebt is dit niet reëel.  Alle bedragen, groot en klein, helpen. Voor ieder lid moet de Protestantse kerk Tubbergen jaarlijks 25 euro afdragen aan de PKN (Protestantse Kerken Nederland). Daarom vragen we je minimaal 25 euro bij te dragen.

 

Jongeren

Van jongeren met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage voor de kerk van 3 tot 5 euro per maand heel fijn vinden. 

 

Heb je als eenverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen 5 en 10 euro per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn.

Modaal inkomen

Het modale inkomen van een eenverdiener is nu ongeveer 2100,- netto per maand. Afhankelijk van je situatie zouden we ½ tot 1 % van je netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag voor de kerk tussen 10 en 20 euro per maand zou een hele mooie bijdrage zijn.

 Leden die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen alleen of samen met hun partner meer dan 2.100 euro netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van 2500 euro per maand, een bijdrage van 25 tot 50 euro per maand voor de Protestantse kerk Tubbergen. 

Twee keer modaal of meer

Als je alleen of samen met je partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van: 3.000 euro per maand, een bijdrage van 37,50 tot 75 euro per maand voor de Protestantse kerk Tubbergen. 4.000 euro per maand, een bijdrage van 75 tot 100 euro per maand voor de Protestantse kerk Tubbergen. 5.000 euro per maand, 100 tot 200 euro per maand voor de Protestantse kerk Tubbergen.  Indien het inkomen nog groter is hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht

 

De richtlijn is een indicatie en geen vaste norm omdat omstandigheden kunnen verschillen. De één kan meer geven dan de richtlijn aangeeft, de ander minder. Van belang is dat je een eerlijk antwoord

geeft op de vraag wat jouw bijdrage naar draagkracht kan zijn.