contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Collecte Kindernevendienst

Collecte Kindernevendienst

Jarenlang zijn aan het einde van het jaar collectanten langs de deur gegaan met de collecte voor de kindernevendienst. Door diverse omstandigheden is het aantal collectanten verminderd en lukt het niet alle routes bezet te krijgen. De leiding van de kindernevendienst heeft besloten te stoppen met de collecte op deze wijze.

Indien u graag de kindernevendienst wilt ondersteunen kan dat natuurlijk door een gift te geven aan iemand van de leiding of over te maken op het rekeningnr. NL37RBRB0944064477 t.n.v. I. Roelofs.

Wij danken u allen voor uw steun.