contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Bereikbaarheid vacante periode/Pastoraat

Bereikbaarheid vacante periode/Pastoraat

geplaatst op: 19-05-2018

Bereikbaarheid van de Protestantse Gemeente Tubbergen
Mevrouw Rosée van der Kaap-Busscher uit Enschede is voor 15 uur per week aangesteld als pastoraal medewerkster. Zij is bereikbaar via 053-4337280, of via de e-mail: Rosée van der Kaap. U kunt ook contact opnemen met onze scriba Jutta Spijkers 0546-621844 of mailen naar Scriba.

Pastoraat
Het bezoeken van mensen is één van de pijlers waarop onze kerkelijke gemeenschap rust. Het omzien naar elkaar. Het er voor elkaar zijn als dat nodig is. Bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname wordt in principe een bezoekje gebracht aan hen, die ziek zijn en/of in het ziekenhuis verblijven. Wilt u bij langdurige ziekte of bij ziekenhuisopname, overplaatsing of ontslag, dit doorgeven aan onze scriba?