contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Nieuws Protestantse kerk Tubbergen

Geef voor je Kerk! Actie Kerkbalans weer van start ...

18-01-2019

Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans kunnen er activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud, kan ons kerkgebouw worden onderhouden en kunnen de salarissen worden uitbetaald.
Investeren in het pastoraat en initiatieven ontwikkelen in het kader van inspiratie en toerusting zijn van groot belang!

 

Start actie kerkbalans 2019

18-01-2019

Om de start van de actie kerkbalans 2019 onder de aandacht te brengen, zullen de PKN en de H Pancratius parochie op zaterdag 19 januari om 13.00 uur samen de klokken van de Pancratius luiden. Vorig jaar was de start in de PKN

kerk en dit jaar dus in de Pancratius. Belangstellenden zijn van harte welkom om de start van de actie kerkbalans mee te maken.

Collecte Kindernevendienst

23-12-2018

Jarenlang zijn aan het einde van het jaar collectanten langs de deur gegaan met de collecte voor de kindernevendienst.

ZWO Kerstpakkettenactie Oost Europa

23-12-2018

Ook dit jaar willen we weer traditiegetrouw een kerstpakkettenactie houden voor een deel van de bevolking van Roemenië en Oekraïne. In samenwerking met kerk en een humanitaire stichting zullen in 11 plaatsen waarmee de Werkgroep contacten onderhouden, pakketten worden uitgedeeld.