contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 
Agenda

Nieuws Protestantse kerk Tubbergen

Bevestiging van drie kerkenraadsleden

25-01-2020

In de dienst van 19 januari jl. zijn drie nieuwe ambtsdragers bevestigd. Bertine Wessels, JanPieter de Boer en Henk Wessels. Bertine Wessels wordt diaken en JanPieter en Henk ouderling. JanPieter zal zich daarbij specifiek bezig houden met de verdere ontwikkeling van het onderdeel ‘Inspiratie en Ontmoeting’.

Aan tafel in de Delle

25-01-2020

Op vrijdag 7 februari kun je weer mee-eten in de Delle.

We hopen dat iedereen de kilootjes van de kerst weer kwijt is en een stevige stamppot aandurft!

Geven voor de collectie via de smartphone, GIVT

25-01-2020

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Een klinkende start voor Actie Kerkbalans op zaterdag 18 januari

25-01-2020

Gezamenlijk luidden we op zaterdag 18 januari om 13.00 uur de klokken van de Protestantse Gemeente in Tubbergen. Zo luidden we samen met onze buren de RK Parochie letterlijk de Actie Kerkbalans in, een actie om een financiële bijdrage voor de kerk op te halen.

Geef indicatie kerkbalans 2020

25-01-2020

HOEVEEL MOET IK GEVEN VOOR KERKBALANS 

Hieronder willen we je graag wat richtlijnen geven over de hoogte van je vrijwillige bijdrage. Niet dat we over je portemonnee willen beslissen, maar meer als hulp om na te denken over de hoogte van je bijdrage.

Kerkbalans 2020

25-01-2020

Kerkbalans 2020

Het thema voor kerkbalans is  Geef voor je kerk

Evenals voorgaande jaren willen wij (College van Kerkrentmeesters ) weer een beroep doen op onze collectanten voor het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen.

Een nieuw seitzoen

19-10-2019

Een nieuw seizoen

Dit jaar gaan we voor het eerst ook werken met een activiteitenprogramma en een bijbehorend activiteitenboekje. De commissie Inspiratie en Ontmoeting heeft een prachtig programma samengesteld dat u kunt vinden in het boekje dat u samen met de Ringsproak ontvangt. Een mooi en inspirerend seizoen toegewenst!