contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Kindernevendienst PKN Tubbergen

 

Kindernevendienst

Tijdens de zondagse kerkdiensten, is er voor de kinderen die op de basisschool zitten kindernevendienst. Voor de Bijbellezingen en de preek in de kerk gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Vanuit de kerk nemen zij een lantaarntje met een kaarsje mee, dat wordt aangestoken aan de Paaskaars. Na het moment voor “Jong en Oud” verlaten de kinderen de kerk tijdens het zingen van een kinderlied. Dit kan het volgende lied zijn:

Samen in het licht (Gerard van Amstel/Greet Brokerhof – van der Waa)

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door:

en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

In de kindernevendienst beginnen wij met het welkom heten van de kinderen en gaan wij met hun in gesprek als inleiding op het Bijbelverhaal. Daarna horen de kinderen het Bijbelverhaal. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van de methode Kind op Zondag, aansluitend vindt er een verwerking plaats. Dit kan een gesprek of discussie zijn naar aanleiding van het verhaal, ook kan het zijn dat er geknutseld, gekleurd of getekend wordt. Als de koster een seintje geeft gaan we direct met haar mee naar de kerk. De kinderen zoeken hun plek weer op en vervolgen de kerkdienst.

De eerste zondag van de maand komen de kinderen van de kindernevendienst niet terug in de kerk. Op deze zondagen wordt er gecollecteerd in de kindernevendienst. Samen met de jongeren uit de jeugdkerk wordt er een collectedoel voor deze collectes gezocht.

Af en toe worden er foto`s gemaakt tijdens de kindernevendienst of tijdens activiteiten van de kindernevendienst. Het is leuk om deze vervolgens op onze webpagina te zetten. Als u er bezwaar tegen heeft dat een foto van uw kind wordt getoond op de webpagina dan horen wij het graag.