contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Graf onderhoud

Het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt door een groot aantal vrijwilligers gedaan onder leiding van de begraafplaats commissie.

Het college van kerkrentmeesters heeft, op advies van de begraafplaats commissie, besloten om de graven, welke onder het beheer van het college kerkrentmeesters vallen, te laten onderhouden door Grafverzorging Twente. In eerste instantie is hiervoor een periode van 1 jaar afgesproken, maar die periode kan bij wederzijdse tevredenheid worden verlengd.

Graven welke niet onder het beheer van het college vallen, en dat is bij de meesten het geval, worden door nabestaanden/rechthebbenden onderhouden.

Het college heeft besloten dat diegene die zelf niet het onderhoud van de graven kunnen doen, dit rechtstreeks met Grafverzorging Twente kunnen regelen. Het college of de begraafplaatscommissie is hierbij geen tussenpersoon.

Zie voor meer informatie: Prijslijst grafverzorging GrafverzorgingTwente

of: http://www.grafverzorgingtwente.nl/