contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Sirkelslag Young: Een wereld te winnen!!

Sirkelslag Young: Een wereld te winnen!!

Sirkelslag Young:   Een wereld te winnen!!

 

Op vrijdag 6 februari ’s avonds om half acht zaten of stonden er zo’n 6000 jongeren in heel Nederland klaar om het interactieve spel Sirkelslag te gaan spelen. Ook wij hebben met 15 jongeren van de PKN Tubbergen meegedaan aan Sirkelslag Young. Een mooie enthousiaste groep die prachtig samenwerkte bij de 4 spelonderdelen. We hebben een prachtige avond gehad waarbij we als 183ste geëindigd zijn. Niet gek als je bedenkt dat er ruim 600 groepen meededen.

 

Het thema was; een wereld te winnen, en het ging over kleding productie in India en Bangladesch. Ongelooflijk om te horen hoe kinderen lange dagen moeten werken voor een hongerloon. 14 uur per dag werken, 1 x naar het toilet en een loon wat slechts een 4de deel is van wat nodig is om van te leven. Daarom sturen ouders hun kinderen de fabriek in om een deel van het gezinsinkomen binnen te halen. Na de 4 spelonderdelen kwam het 5de deel, en dat was geheel anders. De makers van Sirkelslag hadden een veiling uitgedacht waar iedere deelnemer moest proberen spullen in te zamelen en dan via de internetveiling te verkopen. Omdat de veiling niet erg enthousiast werd ontvangen hebben de deelnemers in Tubbergen voor iets anders gekozen. Om geld in te zamelen voor scholing van de kinderen die in de kledingfabrieken werken,  zodat zij zich kunnen ontwikkelen en een toekomst kunnen opbouwen hebben de deelnemers aan Sirkelslag in Tubbergen hebben de volgende actie bedacht:

Op zondag 1 maart gaan we na afloop van de kerkdienst met de hele groep een lied zingen. Dat gaan we pas doen als er minimaal € 100,- is ingezameld. Op de avond zelf heeft de jeugd gebeld, gemaild en ge-appt om mensen te bewegen geld te geven. In de kerkdiensten is ook een oproep gedaan om dit doel te steunen. Op de tafel in de consistorie vind u intekenlijsten waar u een bedrag op kunt toezeggen om ons te helpen dit doel te steunen. Ook op zondag 1 maart is er na de dienst nog gelegenheid om een bedrag te geven.

U kunt ook een toezegging doen via het e-mailadres:  jeugdwerk

P.S. Inmiddels is zeker dat het lied gezongen gaat worden, er is al bijna € 300,- binnen, maar elke cent extra is welkom. Het lied wat we gaan zingen is:  Pak maar m’n hand van Nick en Simon