contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Openingsweekend De Delle

Openingsweekend De Delle

Aangemaakt op: 22-01-2016
Op 8 januari 2016 is de offici
Ceremoniemeester Koos Prins ve
Het oude kostersechtpaar Luuk
Voorzitter Piet Klingeman vert
Piet Klingeman wordt door de v
Diverse sprekers feliciteren d
De voorzitter van de VVV, Marj
Op zaterdag 9 januari is de be
Het Shantykoor is 's midd
Proefdraaien..
..en wachten op de bezoekers..
Alles en iedereen zit klaar om
De eerste gasten..
De presentatoren Jan Pieter en
De leerlingen van de Kaliber k
Brigit en Annemiek hebben er z
De muziekschool leerlingen nem
Ds.Hendrik Marsman en Annalies
De mannen van het Shantykoor h
Jan Pieter en Brigit openen de
..en kondigen het optreden van
De zaal is er klaar voor.
Solist op dwarsfluit ....
...en viool.
Trotse ouders die fotograferen
Nog een keer de dwarsfluit...
... gitaar..
.... blokfluitgroep...
..en piano.
Jan Pieter bedankt de leerling
Dan volgt een bijzonder optred
De zaal is onder de indruk.
evenals deze twee.
De patatbakkers hebben assiste
Annalies doet het goed in de b
Dan volgt een optreden van de
Prachtige muziek met verschill
Brigit bedankt de leraren..
.. en kondigt het volgende ond
Het Twents Kamerkoor Mardi le
een top koor met prachtige rep
Ook zij reperteren wekelijks i
Vervolgens is het de beurt aan
het Shantykoor De Schuytenvaer
een enthousiaste groep mannen.
ook zij repeteren elke week..
.. onder leiding van Herman te
Moeilijk in te schatten wat hi
Iris en Gerda gaan gewoon door
Edward is erg belangstellend (
Iets andere belangstelling.
De collega's van het kame
Lolbroeken....
... nog meer tevreden gezichte
Nog een optreden van Mardi le
en tenslotte kondigt Brigit he
Jan Pieter wil eerst nog ieman
Hij staat al klaar
Arie Ooms wil namens de fundat
Hij vertelt dat er 3 echtparen
Arie vraagt als eerste aan Pie
...en vertelt wat Piet en Ans
Als dank overhandigt Ria Broez
Op de openingsavond van de Del
....die ze beschikbaar had ges
Dan worden Johan en Siny Smoes
Zij worden ook bedankt voor al
... een tweeluik van kunstenaa
Het derde echtpaar wat naar vo
ook zij ontvangen een kunstwer
Wat de reden is van de lol wor
Inmiddels is het Shantykoor er
.. de andere zangers worden aa
.. en bij het afsluitende lied
.... voor een prachtige afslui
Iedereen: deelnemers, helpers
Op zondag 10 januari is de afs
Zang en Vriendschap is opnieuw
De jeugd bouwt op zijn eigen m
... maar Daniel komt er wel ac
We gaan er van uit dat De Dell