contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Consistorie

Consistorie

 

De predikant van de protestantse gemeente Tubbergen vormt samen met de sectieouderlingen en de jeugdouderling  het consistorie. De vergaderingen van het consistorie worden voor gezeten door de predikant.  Naast de ouderlingen in het consistorie, bekleden ook de voorzitter van de kerkenraad en de scriba het ambt van ouderling.

Onze gemeente is verdeeld in zeven secties met elk een eigen sectieouderling. Voor de wijkindeling verwijzen we naar de informatiegids.

Helaas hebben ook wij te maken met het feit dat het erg moeilijk is om mensen bereid te vinden het ambt van ouderling te aanvaarden.

In de dienst van zondag 18 januari 2015 hebben 2 ouderlingen hun ambt beëindigd.  Daartegenover konden we helaas geen nieuwe ouderlingen bevestigen  en hebben we op dit moment maar liefst 4 vacante secties (sectie 2, 3, 5 en 6).  Dat heeft tot gevolg dat de predikant en de overige ouderlingen het steeds drukker krijgen.

Als we mensen benaderen om te overwegen zich beschikbaar te stellen als ouderling is de veel gehoorde opmerking:  ik wil van alles voor de kerk doen maar ouderling, nee, dat zie ik niet zitten, dat kan ik niet.

Wellicht is het beeld bij velen nog dat van een oudere man/vrouw die elk jaar alle families in zijn/haar wijk een bezoek brengt.  Nou, wat dat betreft is er veel veranderd; de huidige ouderling is er voor iedereen in zijn/haar sectie, maar onze bijzondere aandacht gaat uit naar ouderen en naar mensen die geen bezoek kunnen brengen aan de kerk of om een andere reden graag bezoek van de kerk willen ontvangen.  De pastorale bezoeken worden door de predikant gedaan, de taak van de ouderling is voornamelijk het gezicht van de kerk zijn. Geen “zwaarmoedige” gesprekken, maar contact van mens tot mens is de norm in zijn/haar bezoek. Dat moet toch voor velen binnen de kerkelijke gemeente een mogelijkheid of uitdaging zijn om zich dienstbaar op te stellen voor de kerk?

Als u binnenkort of op termijn gevraagd wordt om te overwegen ouderling te worden, denk daar dan eens serieus over na.

Natuurlijk kunt u altijd informatie vragen aan één van de ouderlingen of aan de predikant en ook via de digitale weg:  consistorie@pkn-tubbergen.nl