contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Algemene informatie en kosten begraafplaats

De PKN gemeente Tubbergen is in het bezit van een eigen begraafplaats.

Deze is gelegen aan de Hardenbergerweg 64a te Tubbergen.

Voor grafrecht-administratie kunt u zich wenden tot :

dhr. J.G. Smoes                                            0546-873280

e-mail:  Johan Smoes

Coordinatie van beheer en onderhoud is in handen van

dhr. P.Klingeman                                          0546-621462

e-mail: Piet Klingeman

 

Één van de meest in het oog springende grafmonumenten is de engel bij de ingang van de begraafplaats.

Het oude gedeelte van de begraafplaats aan de Hardenbergerweg

Het nieuwe gedeelte

De begraafplaats is bestemd voor de leden van de Protestantse gemeente Tubbergen(PGT). Tot de gemeente behoren:

a. doopleden:  zij die gedoopt zijn en als zodanig zijn ingeschreven in de ledenregistratie van de PGT. 

b. belijdende leden:  zij die belijdenis van het geloof hebben gedaan en als zodanig zijn ingeschreven in de ledenregistratie van de PGT.

c. gastleden: zij die in de ledenregistratie van PGT als gastlid zijn ingeschreven.

d. blijkgever van verbondenheid:  zij die in de ledenregistratie als blijkgever van de PGT zijn ingeschreven.

e. In andere gevallen, ter beoordeling aan het college van Kerkrentmeesters kan een graf worden uitgegeven.

 

Tarieven grafrechten vanaf 1 januari 2017

Het grafrecht geldt voor een periode van 20 jaren, telkens verlengbaar met 10 jaren.

Het grafrecht wordt gekocht voor een enkel graf met de mogelijkheid van een dubbelgraf dat is het naastgelegen graf te reserveren voor een partner of familielid.

Voor dit naastgelegen graf zijn reserveringskosten verschuldigd.

De reservering eindigt wanneer de rechthebbende geen gebruik meer wenst te maken van deze mogelijkheid of wanneer de periode verstreken is. Deze reserveringskosten worden niet terugbetaald. 

Voor leden (zie boven a t/m d) van de gemeente:

Enkel graf voor 20 jaren  € 750,-

Reservering naastgelegen graf € 150,-. Bij het in gebruik nemen van dit graf zijn dan voor 20 jaren de dan geldende tarieven van kracht.

Verlenging grafrechten enkelgraf met 10 jaren voor leden € 200,-

 

Kindergraf (tot leeftijd 12 jaren) € 400,-

Verlenging grafrechten kindergraf met 10 jaren  € 100,-

 

Urnen  in urnenmuur of urnengraf (max. 2 urnen per nis/kelder)

Huur Urnennis/Urnenkelder voor 20 jaren € 1.000,-

Plaatsing 1e urn  € 250,--

Bijzetting 2e urn € 250,--

Verlenging rechten urnennis/urnenkelder met 10 jaren  € 200,- per urn

 

Urnenmuur

Urnengraf

 

Strooiheuvel uitstrooiing as en mogelijkheid tot plaatsen van een naambordje in overleg met kerkrentmeesters.

Uitstrooiing door familie zelf € 75,--

Deze tarieven zullen worden verhoogd met maximaal € 750 voor een graf en met maximaal € 500 voor een urnennis/urnenkelder voor kerkleden die bij de aktie kerkbalans geen of een lage bijdrage hebben betaald.

 

Voor niet leden (zie boven e) met toestemming:

Enkel graf voor 20 jaren  € 1500,-

Reservering naastgelegen graf  € 300,-.  Bij het in gebruik nemen van dit graf zijn dan voor 20 jaren de dan geldende tarieven van kracht.

Verlenging grafrechten enkelgraf met 10 jaren voor niet-leden € 200,-

 

Kindergraf (tot leeftijd 12 jaren) ouders/voogden geen lid € 800,-

Verlenging grafrechten kindergraf met 10 jaren  € 100,-

 

Urnen in urnenmuur of urnengraf (max. 2 urnen per nis/kelder)

Huur urnennis/urnenkelder voor 20 jaren € 1.500,-

Plaatsing 1e urn  € 250,--

Bijzetting 2e urn € 250,--

Verlenging rechten urnennis/urnenkelder met 10 jaren  € 200,- per urn.

 

Algemeen informatie

De tarieven worden één keer per 5 jaar geïndexeerd aan de hand van het cbs-indexcijfer ontwikkeling kosten levensonderhoud gezinnen.

Verlenging van het grafrecht, urnennis of urnenkelder kan plaats hebben binnen een periode van ten hoogste 2 jaar voor de afloop. Als bedrag voor de verlenging wordt berekend het tarief dat geldt op het moment van de verlenging.

Voor eventuele nadere inlichtingen of een reglement begraafplaats kan men zich wenden tot de administratie van de begraafplaats.