contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 
Agenda

Agenda PKN Tubbergen

Ds. Esther Scheer-Weijenberg

kerkdiensten
Begin
17-02-2019  -  10:00 uur
Einde
17-02-2019  -  11:00 uur
Plaats
Tubbergen

Op zondag 17 februari mogen we Erik Holsbrink bevestigen in het ambt van diaken. Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft en werken aan een samenleving waar mensen minder snel buiten de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is. De lezing uit Lucas (Lc 6,27-38) mag deze morgen klinken en kan ons ook helpen antwoord te geven op de vraag wat ‘diaconie’ nu precies is. Deze morgen is er om 10.00 uur dienst in Tubbergen.